Prof. Dr. Bart Visser

Prof. Dr. Bart Visser

Od roku 2011 působí Bart Visser jako lektor na Hogeschool van Amsterdam, kde zároveň zastává funkci vedoucího programu Terapie cvičením. 

Bart dává podstatu výzkumu založenému na praxi tím, že povzbuzuje výzkumné pracovníky k aktivní účasti v komunitách praxe (COP) a aktivních laboratořích (Living Labs). V těchto bohatých vzdělávacích prostředích se „učívšechny zúčastněné strany, studenti, učitelé, výzkumní pracovníci i zdravotníci. Bart také pracuje na projektu SIA-SPRONG Lidé v pohybu. V tomto projektu se výzkumníci zabývají zdravou výživou a pohybem pro zranitelné skupiny v kombinaci s udržitelným ovlivňováním chování pomocí kreativní technologie.