Co je SO-NUTS?

Projekt SO-NUTS je zaměřen na lidi v důchodovém věku a v jeho blízkosti, u nichž je vysoké riziko rozvoje sarkopenické obezity. Zaměřujeme se na osoby, které odejdou do důchodu v době kratší než jeden rok, nebo na ty, kteří již v rozmezí 10 let do důchodu odešli a mají BMI >25. Pro tuto cílovou skupinu jsme se rozhodli z několika důvodů.  

Významný dopad na veřejné zdraví  

Populace důchodců neustále roste. Poskytujeme nástroje, rady a osvědčené postupy, které lidem pomohou zvládnout hektický přechod z pracovního života do důchodu. Je důležité si uvědomit, že účastníci nemusí být sarkopenicky obézní, aby mohli s pomocí SO-NUTS zlepšit svůj životní styl. Ve skutečnosti může mít z vyvážené stravy a zlepšení fyzické aktivity prospěch každý. Kombinace velké cílové skupiny s různými zdravotními přínosy povede k významnému dopadu na veřejné zdraví.

Období změn v životním stylu  

Nízká fyzická aktivita a nedostatečný příjem stravy jsou hlavními rizikovými faktory sarkopenie, obezity a sarkopenické obezity. Toto chování se může specificky změnit v době odchodu do důchodu, což může mít závažné důsledky pro zdraví v pozdějším věku.

Ideální příležitost

Všichni starší lidé jsou ohroženi sarkopenií, obezitou nebo sarkopenickou obezitou a mohli by mít prospěch z intervencí v oblasti životního stylu. Přesto je jednou ze specifických příležitostí ke zlepšení životního stylu přechodné období odchodu do důchodu, kdy starší dospělí již musí restrukturalizovat své denní aktivity. Ukazuje se totiž, že dietní intervence u dospělých v důchodovém věku jsou často účinné jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Navíc při současné průměrné délce života nabízí osvojení zdravého životního stylu v období kolem důchodového věku dostatek času, aby se na značnou dobu předešlo nezdravému stárnutí a závislosti v pozdějším věku. 

The SO-NUTS project is funded by JPI HDHL, the funding agencies supporting this work are: the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), French national Research Agency (ANR), Federal Ministry of Education, Science and Research represented by the Austrian Research Promotion Agency (BMBWF represented by FFG), Spanish State Research Agency (AEI: PCI2020-120683-2), Ministry of Education, Youth and Sports Department of Research and Development (MSMT). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the ERA-NET Cofund action N° 727565.