Dr. Frederic Capel

Dr. Frederic Capel

Frederic Capel je vedoucím vědeckým pracovníkem v oddělení výživy lidí, které je součástí Národního výzkumného ústavu pro zemědělství, potraviny a životní prostředí (INRAE) a Univerzity Clermont-Auvergne (UCA). Jeho výzkum se zaměřuje na identifikaci nutričních a udržitelných strategií založených na lipidech ve stravě, které mají zabránit chronickým onemocněním spojeným s nadbytkem tělesného tuku, jako je metabolický syndrom nebo sarkopenie. Bylo zjištěno, že kvalita lipidů ve stravězásadní význam pro prevenci mnoha lidských onemocnění. V rámci své výzkumné činnosti se v týmu 20 lidí podílí na vývoji studií in vitro (buněčné přístupy) i in vivo/fyziologických studií (zvířecí modely, zásahy na lidech) s cílem pochopit a regulovat vztah mezi metabolismem lipidů, tukovou tkání a fyziologií kosterního svalstva. Jeho práce přispěla k novým pokrokům v oblasti lipidové výživy a prokázala příznivou roli polynenasycených mastných kyselin jak v prevenci akumulace škodlivých lipidových metabolitů, tak i progrese metabolických poruch a zánětu. V poslední době rozvíjí mezioborové projekty, jejichž cílem je navrhnout zdravé a udržitelné zdroje lipidů. Pravidelně vede studenty magisterského a doktorského studia, je pravidelným recenzentem několika vědeckých časopisů indexovaných v Pubmedu a získal finanční podporu pro rozvoj národní i mezinárodní spolupráce v oboru.