Lea Reiterová

Lea Reiterová

Lea Reiterová v současné době pracuje jako výzkumná asistentka na Ústavu ošetřovatelství na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci. Získala bakalářský titul v oboru ošetřovatelství a v říjnu 2022 by měla dokončit magisterské studium. Během práce na magisterském titulu pracovala jako studijní i projektová asistentka na Institutu ošetřovatelských věd ve Štýrském Hradci, kde se podílela na kvantitativním i kvalitativním výzkumu.  

V poslední době se připojila ke svým kolegyním Doris Eglseerové a Silvii Bauerové a pracuje na projektu SO-NUTS v rámci pracovního balíčku 3, kde jsou vysoce ceněny její schopnosti v oblasti vyhledávání literatury, analýzy dat a jejich získávání.