Dr. Michel Oey

Dr. Michel Oey

Dr. Michel Oey působí jako lektor a výzkumný pracovník ve výzkumné skupině Digital Life Centra pro aplikovaný výzkum Create-IT na Amsterdamské univerzitě aplikovaných věd a specializuje se na výzkum v oblasti IT a pohody. 

V současné době se podílí na výzkumu a vývoji zdravotnických technologií, například na projektu Hipper, který poskytuje senzorovou platformu využívanou v oblasti geriatrické rehabilitace