Partneři SO-NUTS 

Amsterdam University of Applied Sciences

Erasmus Medical Center  

Lékařská univerzita ve Štýrském Hradci  


Univerzita Karlova  

Université Clermont Auvergne  


Hospital Universitario Ramón y Cajal

Evropská federace asociací dietologů Univerzita v Terstu  

Amsterdamská univerzita aplikovaných věd  

Budoucí odborníci se na Amsterdamské univerzitě aplikovaných věd (AUAS) vzdělávají v různých oblastech a oborech vysokoškolského vzdělávání. AUAS umožňuje studentům, vyučujícím a výzkumným pracovníkům vytvářet špičkové a cenné poznatky a inovace, protože se výrazně zaměřuje na aplikované vědy. Naši studenti a vyučující využívají město jako svou učebnu a úzce spolupracují s celou řadou podniků, organizací a odvětví, aby mohli vyvíjet inovativní řešení problémů, kterým naše město čelí. Prof. Dr. Peter Weijs je vedoucím výzkumné skupiny pro výživu a cvičení. Toto oddělení má dlouhou historii provádění dobře navržených studií v oblasti výživy a cvičení.

Peter Weijs

Peter Weijs

HvA / AUoAS

Josje Schoufour

Josje Schoufour

HvA / AUoAS

Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch

HvA / AUoAS

Bart Visser

Bart Visser

HvA / AUoAS

Sumit Mehra

Sumit Mehra

HvA / AUoAS

Joey van der Bie

Joey van der Bie

HvA / AUoAS

Sergio Bondietti

Sergio Bondietti

HvA / AUoAS

Michel Oey

Michel Oey

HvA / AUoAS

Stephanie Kramer

Stephanie Kramer

HvA / AUoAS

Lékařské centrum Erasmus 

Toto je Erasmus MC. My – zaměstnanci, dobrovolníci a studenti – pracujeme oddaně a s nadšením na všem, co Erasmus MC představuje. Snažíme se vytvářet špičkové vzdělání, které je osobité, relevantní pro dnešní péči a zdravotní problémy a přitažlivé pro ambiciózní, zvídavé a inteligentní studenty.  

V Erasmus University Medical Center Rotterdam vede výzkumnou skupinu Nutrition & Lifestyle Epidemiology doktorka Trudy Voortman. Tato studie zkoumá, jak strava a životní styl ovlivňují zdraví populace v různých fázích života, jako je těhotenství, dětství, dospívání, menopauza a stáří.  

Trudy Voortman

Trudy Voortman

Erasmus MC

Marinka Steur

Marinka Steur

Erasmus MC

Lékařská univerzita ve Štýrském Hradci

Založena v roce 2004, Lékařská univerzita ve Štýrském Hradci se stala samostatnou institucí poté, co byla součástí Univerzity ve Štýrském Hradci 1863. Univerzita, inspirovaná mottem „Průkopnické myšlenky – péče o zdraví a pohodu pacientů“, stojí na třech pilířích:  

  • Vzdělávání zaměřené na budoucnost a inovace  
  • Soutěžní a mezinárodně propojený špičkový výzkum  
  • Individuální péče o pacienty  

Tým z Grazu, vedený Dr. Doris Eglseerovou, se podílí především na pracovních balíčcích, jejichž výsledkem bude široká znalostní základna, která bude pravděpodobně tvořit základ pro řešení/intervenci, jež bude vyvinuta v rámci projektu SO-NUTS.  

Doris Eglseer

Doris Eglseer

Medical University of Graz

Silvia Bauer

Silvia Bauer

Medical University of Graz

Lea Reiter

Lea Reiter

Medical University of Graz

Univerzita Karlova 

Univerzita Karlova je jednou z nejstarších univerzit v Evropě a je považována za jednu z nejlepších výzkumných univerzit na světě. Naše zahraniční kontakty hrají velkou roli při zvyšování mezinárodního renomé univerzity. První lékařská fakulta CUNI je špičkovou národní organizací pro provádění lékařského výzkumu a úspěšně se podílí na mnoha projektech financovaných Evropskou komisí. S cílem integrovat a zlepšit péči o seniory prostřednictvím individuálního (personalizovaného) přístupu pracuje katedra geriatrie na široké škále témat geriatrického a obecného výzkumu stárnutí, mimo jiné na klinické geriatrii (křehkost, sarkopenie), zdravém stárnutí a výzkumu zdravotního systému.  

Eva Topinková

Eva Topinková

Charles University

Tereza Vagnerová

Tereza Vagnerová

Charles University

Université Clermont Auvergne 

Univerzita Clermont Auvergne byla vytvořena 1. ledna 2017. Toto rozhodnutí bylo výsledkem procesu úvah, které probíhaly od roku 2012, o tom, jak nejlépe ji strukturovat, aby co nejlépe využila nový rámec zavedený zákonem o vysokoškolském vzdělávání a výzkumu z roku 2013. Sázky jsou vysoké. Univerzita se cíleně zapojuje do národních a mezinárodních sítí pro tvorbu a šíření znalostí a zároveň přispívá do ekosystému v Auvergne spolu s regionálními socioekonomickými aktéry a místními orgány; cílem této nové univerzity je být hnací silou rozvoje vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v Auvergne ve prospěch uživatelů a všech aktérů v regionu a dále zvyšovat jeho kvalitu, vliv a atraktivitu.  

Yves Boirie

Yves Boirie

Université Clermont Auvergne

Alexandre Pinel

Alexandre Pinel

Université Clermont Auvergne

Elizabeth Benz

Elizabeth Benz

Université Clermont Auvergne

Frederic Capel

Frederic Capel

Université Clermont Auvergne

Univerzitní nemocnice Ramón y Cajal (IRYCIS) 

Univerzitní nemocnice Ramón y Cajal je veřejně vlastněné centrum, které je závislé na Regionálním ministerstvu zdravotnictví Madridského společenství a je součástí Madridské zdravotní služby -SERMAS-. Od počátku své činnosti v roce 1977 se snaží nabízet svým uživatelům efektivní a kvalitní služby. Toto zdravotnické středisko rozvíjí tři aspekty nemocnice své kategorie: péči, výuku a výzkum. Geriatrické oddělení nemocnice Ramón y Cajal a její výzkumný ústav (IRYCIS) se klíčovým způsobem podílely na vypracování nejrozšířenější definice sarkopenie a na pochopení intervencí, které mohou pomoci při prevenci a léčbě sarkopenie.

Alfonso Cruz Jentoft

Alfonso Cruz Jentoft

IRYCIS

Paula Collazo Castineira

Paula Collazo Castineira

IRYCIS

Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso

Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso

IRYCIS

Evropská federace asociací nutričních terapeutů (EFAD)  

Evropská federace sdružení nutričních terapeutů (EFAD) byla založena v roce 1978. Cílem EFAD je podporovat rozvoj dietetické profese, rozvíjet dietetiku na vědecké a odborné úrovni ve společném zájmu členských asociací, usnadňovat komunikaci mezi národními dietetickými asociacemi a dalšími organizacemi a podporovat lepší výživu obyvatelstva členských zemí Evropy. V roce 2020 má EFAD 33 národních dietetických asociací, které zastupují více než 35 000 nutričních terapeutů ve 28 evropských zemích, a 40 přidružených členů v oblasti vzdělávání, kteří pokrývají další dvě země EU.  

Dr. Katarzyna Janiszewska

Dr. Katarzyna Janiszewska

EFAD

Amalia Tsagari

Amalia Tsagari

EFAD

Univerzita v Terstu

Univerzita v Terstu si klade za cíl být aktivním hráčem na evropské scéně prostřednictvím vynikajícího vzdělávacího systému, a přispět tak k tomu, aby společnost byla vzdělanější, inovativnější, soudržnější a udržitelnější. Naše akademická činnost musí být zaměřena na předávání velkého množství znalostí, aby mladé generace získaly odpovídající dovednosti pro široký přehled a skutečné inovace prostřednictvím kulturního procesu integrace znalostí. Naším záměrem je zařadit Univerzitu v Terstu mezi nejlepší italské a evropské univerzity a posílit propojení mezi vědeckým výzkumem, vzděláváním a přenosem znalostí.  

Rocco Barazzoni

Rocco Barazzoni

University of Trieste