Paula Collazo Castiñeira

Paula Collazo Castiñeira

Paula Collazo Castiñeira vystudovala psychologii na univerzitě v Salamance a získala magisterský titul v oboru obecné psychologie zdraví na Papežské univerzitě Comillas. Castiñeiravzdělání v různých psychologických směrech (kognitivně-behaviorální terapie, terapie třetí generace, humanistická a systemická terapie) a spolupracovala v různých zdravotnických centrech pro psychologickou péči, jako je Clinical Cauce of Applied Psychology a NB Psychology. V současné době Castiñeira pracuje jako biomedicínský výzkumník v Univerzitní nemocnici Ramón y Cajal (IRYCIS) na evropském projektu, jehož cílem je podpora zdraví prostřednictvím nových technologií, a zároveň píše disertační práci na Papežské univerzitě Comillas se specializací na psychologii zdraví