Prof.dr. Peter Weijs

Prof.dr. Peter Weijs

Hlavní řešitel

Peter Weijs je profesorem výživy a cvičení na AUAS. Jeho výzkum se zaměřuje především na složení těla, energetické a bílkovinné požadavky a optimalizaci dietní terapie u lidí s nadváhou, podvýživou a závažnými onemocněními. 


Prof.dr.ir. Peter Weijs je koordinátorem programu SO-NUTS. Je zodpovědný za koordinaci projektových aktivit a za komunikaci mezi partnery, spolupracovníky a zúčastněnými stranami. Bude organizovat zahajovací schůzku a konferenční hovory se všemi členy a monitorovat průběh plnění pracovních balíčků.