SO-NUTS

Preventing obesity, sarcopenia and Sarcopenic Obesity in retirement through digital, personalised interventions for healthy NUTrition and physical activity for Seniors.

Problém

Stárnoucí populace se potýká se dvěma problémy, které ohrožují zdravé stárnutí: vysoké množství tukové hmoty (obezita) a nízká svalová hmota a funkce (sarkopenie). Kombinace obou těchto faktorů – označovaná jako sarkopenická obezita – synergicky zvyšuje riziko nepříznivých zdravotních následků. Oba stavy se často vyskytují společně, protože se vzájemně posilují a mají společnou etiologii, především špatnou výživu a nedostatek pohybu. Více informací  

Výzkum

Naším cílem je poskytnout zásadní poznatky potřebné pro vývoj inovativních strategií prevence obezity, sarkopenie a sarkopenické obezity s ohledem na sociodemografické a zdravotní charakteristiky. V rámci projektu SO-NUTS bude testována proveditelnost a účinnost personalizované aplikace SO-NUTS napříč zeměmi, která má pomoci motivovat (budoucí) důchodce ke snížení hmotnosti a zachování svalové hmoty.  

Cílem

Zajistit implementaci a šíření aplikace SO-NUTS a přidat dva roky zdravého života k průměrnému věku s pomocí rozsáhlé sítě, která zasáhne Evropu i mimo ni.  

Pečujte o svých svaly!

Přečtěte si rozhovor s Doris Eglseer zde

Přečtěte si naše plakáty (v angličtině) ke kongresu ESPEN (11.-14. září 2023)

Higher protein intake improves muscle mass during a weight loss intervention

Přečtěte si naše plakáty (v angličtině) ke kongresu ESPEN (3.-7. září 2022). 

Kontaktní formulář