Problém  

Stárnoucí populace se potýká se dvěma problémy, které ohrožují zdravé stárnutí: vysoké množství tukové hmoty (obezita) a nízká svalová hmota a funkce (sarkopenie). Kombinace obou – označovaná jako sarkopenická obezita – synergicky zvyšuje riziko nepříznivých zdravotních následků. Oba stavy se často vyskytují společně, protože se vzájemně posilují a mají společnou etiologii, především špatnou výživu a nedostatek pohybu.  

Ačkoli jsou všichni stárnoucí lidé ohroženi přibýváním na váze a úbytkem svalové hmoty, při přechodu z produktivního věku do důchodu je riziko nadváhy a sarkopenické obezity ještě vyšší, a to v důsledku změn ve špatném příjmu potravy a nižší úrovně fyzické aktivity. Vzhledem k těmto rychlým změnám však důchod nabízí také velkou příležitost ke zlepšení životního stylu, protože starší lidé již musí restrukturalizovat své každodenní aktivity. Navíc osvojení si zdravého životního stylu kolem věku odchodu do důchodu nabízí dostatek času k prevenci obezity, sarkopenie, sarkopenické obezity a poskytuje dlouhodobé výhody, včetně zdravého stárnutí a prevence/zpomalení závislosti v pozdějším věku.  

Pro stimulaci hubnutí/prevenci přibývání na váze při současném zachování svalové hmoty je rozhodující, aby byla věnována pozornost jak fyzické aktivitě, tak odpovídající výživě. Klíčové je změnit chování udržitelným způsobem a poskytnout vědecky ověřené, personalizované a přijatelné zásady, které lze začlenit do každodenního života. Zdravotní technologie (např. aplikace, nositelná zařízení) mohou poskytnout slibné nástroje pro poskytování personalizovaných a atraktivních intervencí životního stylu velké skupině lidí při zachování nízkých nákladů na zdravotní péči. V současné době chybí účinné a udržitelné intervence, které by se zaměřovaly na odchod do důchodu jako na důležitý bod obratu pro podporu výživy i chování v oblasti fyzické aktivity.