Dr. Rocco Barazzoni

Dr. Rocco Barazzoni

Rocco Barazzoni, MD, PhD je docentem vnitřního lékařství, konzultantem v oboru vnitřního lékařství a koordinátorem obezitologické ambulance v univerzitní nemocnici v Terstu. Barazzoni je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti sarkopenické obezity a současným předsedou Evropské společnosti pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN), bude se podílet na vývoji fenotypu šíření výsledků mezi vědci v celé Evropě. Jeho výzkum se zaměřuje na nutriční a hormonální regulaci energetického metabolismu a související mechanismy v klinických i experimentálních modelech v podmínkách obezity, jejích metabolických komplikací a podvýživy.