Dr. Silvia Bauerová

Dr. Silvia Bauerová

Dr. Silvia Bauerová je výzkumná pracovnice v oblasti ošetřovatelství a přednáší na katedře ošetřovatelství na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci. Jejím hlavním výzkumným zájmem je výživa se zaměřením na podvýživu, obezitu a sarkopenickou obezitu u starších osob.

Silvia bude pracovat v pracovním balíčku WP3, který se zaměřuje na osvědčené postupy. Pracovní skupina 3 provede několik systematických přehledů a metaanalýz účinných výživových a pohybových intervencí, zkombinuje a porovná údaje z dostupných intervenčních studií a vyhodnotí zjištěné účinné prvky v prevenci a léčbě sarkopenické obezity u osob v důchodovém věku