Dr. Sumit Mehra

Dr. Sumit Mehra

Dr. Sumit Mehra je psycholog a počítačový vědec. Působí jako lektor a výzkumný pracovník na katedře aplikované psychologie (DMR) a na lektorátu Digital Life (DMCI). Působí také jako nezávislý konzultant v oblasti vzdělávání.

V Centru digitálního života se Sumit věnuje špičkovému výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií, zdraví a změn  
chování. V rámci projektu VITAMINE vyvinul intervenci, která povzbuzuje starší lidi k většímu pohybu. Spolupracoval při tom se sociálními organizacemi a výzkumníky z Fakulty pohybu, sportu a výživy a Fakulty zdravotnictví. Zaměřil se na otázku, jak mohou informační a komunikační technologie zvýšit motivaci a usnadnit změnu chování.