Dr. Tereza Vagnerová

Dr. Tereza Vagnerová

Terezase obecně specializuje na geriatrickou výživu, zejména na otázky týkající se výživy u sarkopenie, geriatrické křehkosti, paliativní péče, kachexie, podvýživy a hojení ran. Úzce polupracuje také s neurologickou jednotkou intenzivní péče(JIP), neurologií a rehabilitačním střediskem cévních mozkových příhod, které jsou úzce spjaty s geriatrií.

Od roku 2019 působí Tereza jako odborná asistentka na Geriatrické klinice v Praze a přednáší klinickou výživu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je členkou výkonného výboru České asociace nutričních terapeutů.