Dr. Trudy Voortman

Dr. Trudy Voortman

Dr. Trudy Voortmanová je odbornice na výživu a epidemioložka. Pracuje na oddělení epidemiologie Erasmus MC, kde vede výzkumnou skupinu Nutrition & Lifestyle. Výzkum její skupiny se zaměřuje na roli výživy a životního stylu ve zdraví v průběhu celého života, přičemž studie jsou začleněny do několika velkých populačních kohort, včetně Rotterdamské studie a studie Generace R. Jedinečné opakované a podrobné údaje o příjmu potravy, fyzické aktivitě a složení těla a fungování svalů z Rotterdamské studie budou využity v několika pracovních balíčcích projektu.  

Dr. Voortman povede pracovní skupinu WP2, která se zaměří na identifikaci sociodemografických, stravovacích a s aktivitou souvisejících determinant sarkopenické obezity v souvislosti s odchodem do důchodu s využitím kohortových dat. Bude také spolupracovat na WP1, v němž budou vytvořeny fenotypy sarkopenické obezity a vyhodnoceny v několika studiích a v intervenčních WP.