Dr. Alfonso Cruz Jentoft

Dr. Alfonso Cruz Jentoft

Alfonso José Cruz-Jentoft (man, MD PhD) is voorzitter van zowel de afdeling Geriatrie als de onderzoeksgroep Geriatrie van het universitair ziekenhuis Ramón y Cajal in Madrid (Spanje). Deze onderzoeksgroep heeft zich beziggehouden met geriatrische voeding en heeft de Europese (en meest gebruikte en geciteerde) definitie van sarcopenie opgesteld. Meer recent werkt de onderzoeksgroep aan een definitie van sarcopene obesitas na het uitvoeren van een systematische review van beschikbare studies. De onderzoeksgroep Geriatrie van Cruz-Jentoft heeft deelgenomen aan verschillende Europese projecten over sarcopenie en voeding, waaronder de SPRINT-T trial, een RCT van een interventie met voeding, lichaamsbeweging en IT-technologieën om invaliditeit bij ouderen met sarcopenie en kwetsbaarheid te voorkomen, en het laatste JPI over ondervoeding bij ouderen (MaNuEl).