Prof. Dr. Bart Visser

Prof. Dr. Bart Visser

Bart Visser is sinds 2011 docent aan de Hogeschool van Amsterdam, in combinatie met de functie van programmamanager van de opleiding Oefentherapie.

Bart geeft invulling aan praktijkgericht onderzoek door onderzoekers te stimuleren actief te participeren in Communities of Practice (COP’s) en Living Labs. In deze rijke leeromgevingen vindt ‘leren’ plaats voor alle betrokkenen, studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals. Bart werkt ook mee aan het SIA-SPRONG project Mensen in Beweging. In dit project kijken de onderzoekers naar gezonde voeding en beweging voor kwetsbare groepen in combinatie met duurzame gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technologie