Doelstellingen & werkpakketten

De hoofddoelstelling van SO-NUTS is het voorkomen van obesitas, sarcopenie en sarcopene obesitas door het ontwikkelen van een digitale gepersonaliseerde interventie die het voedings- en bewegingsgedrag bij het pensioen optimaliseert. Om dit te bereiken hebben we verschillende subdoelstellingen die in de onderstaande tabel worden beschreven en corresponderen met zes werkpakketten.

Werkpakket 1

Hoofddoelstelling:

Het creëren en valideren van een model voor het sarcopene obesitas fenotype om personen die waarschijnlijk sarcopeen worden, op het moment van pensionering, te screenen en te voorspellen.

Subdoelstellingen:
 • Het creëren van een fenotype voor sarcopene obesitas.
 • De validatie van het fenotype voor sarcopene obesitas.
 • Metabole en functionele handtekening van sarcopene obesitas.

 

 

 

Werkpakket 2

Hoofddoelstelling:

Begrijpen hoe lichaamssamenstelling, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging veranderen tijdens de overgang van werk naar pensioen en hoe deze veranderingen samenhangen met socio-demografische en gezondheidsgerelateerde kenmerken en negatieve gezondheidsuitkomsten.

 

Subdoelstellingen:
 • Begrijpen hoe lichaamssamenstelling, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging veranderen tijdens de overgang van werk naar pensioen.
 • Begrijpen hoe veranderingen in lichaamssamenstelling, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging verband houden met morbiditeit en mortaliteit.
 • Factoren identificeren die van invloed zijn op veranderingen in lichaamssamenstelling, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging tijdens de overgang van werk naar pensionering.

Werkpakket 3

Hoofddoelstelling:

Het identificeren van elementen die hebben bijgedragen aan het succes of falen van bestaande leefstijlinterventies bij oudere volwassenen.

 

Subdoelstellingen:
 • Een systematische review en meta-analyse uitvoeren op interventiestudies om succesvolle elementen in interventies ter voorkoming/behandeling van sarcopene obesitas te identificeren.
 • Gegevens van beschikbare interventiestudies combineren.
 • Scoren van geïdentificeerde interventies.
 • Beoordelen van lopende en geplande interventiestudies.

Werkpakket 4

Hoofddoelstelling:

De drijvende krachten achter gewoonteveranderingen bij pensionering identificeren en leren hoe mensen het best kunnen worden gemotiveerd om een gezonde levensstijl aan te nemen en vol te houden bij pensionering.

 

Subdoelstellingen:
 • Identificeren van strategieën en barrières voor de adoptie van een nieuwe leefstijl rond het moment van pensionering in de literatuur.
 • Identificeren van strategieën en barrières voor het aannemen van een nieuwe levensstijl rond het moment van pensionering in focusgroepen.

 

Werkpakket 5

Hoofddoelstelling:

Het ontwikkelen en testen van de eerste haalbaarheid van de SO-NUTS-toepassing.

 

Subdoelstellingen:
 • Ontwikkeling en evaluatie van een low-fidelity prototype (EU TRL2&3).
 • Ontwikkeling en evaluatie van het proof-of-concept prototype (EU TRL5).
 • Ontwikkeling en evaluatie van het prototype (EU TRL 6).

Werkpakket 6

Hoofddoelstelling:

De haalbaarheid en de eerste effecten van de SO-NUTS-toepassing testen en het potentieel van de SO-NUTS-toepassing veiligstellen.

 

Subdoelstellingen:
 • Ontwerpen en voorbereiden van de SO-NUTS proefstudie.
 • Succesvol uitvoeren van de pilotstudie.
 • De haalbaarheid en de eerste effecten van de SO-NUTS-toepassing opleveren.
 • De implementatie en verspreiding veiligstellen.