Wat is SO-NUTS?

Het SO-NUTS-project is gericht op mensen in en rond hun pensioen, die een hoog risico lopen om sarcopene obesitas te krijgen. Wij richten ons op personen die binnen een jaar met pensioen gaan of die in de afgelopen 10 jaar met pensioen zijn gegaan en een BMI van >25 hebben. Wij hebben om verschillende redenen voor deze doelgroep gekozen.

Grote gevolgen voor de volksgezondheid

De populatie gepensioneerden blijft groeien. Wij bieden hulpmiddelen, advies en beste praktijken om mensen te begeleiden bij de hectische overgang van het werkende leven naar het pensioen. Het is belangrijk op te merken dat deelnemers niet sarcopenisch obese hoeven te zijn om hun levensstijl met behulp van SO-NUTS te verbeteren. In feite kan iedereen baat hebben bij een evenwichtige voeding en betere lichaamsbeweging. De combinatie van een grote doelgroep met een verscheidenheid aan gezondheidsvoordelen zal leiden tot een aanzienlijke impact op de volksgezondheid.

Periode van veranderingen in levensstijl

Weinig lichaamsbeweging en slechte voeding zijn de belangrijkste risicofactoren voor sarcopenie, obesitas en sarcopene obesitas. Dit gedrag kan specifiek veranderen bij pensionering, met ernstige gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd.

De perfecte gelegenheid

Alle ouderen lopen het risico op sarcopenie, obesitas of sarcopene obesitas en zouden baat kunnen hebben bij leefstijlinterventies. Toch is er een specifieke kans om het leefstijlgedrag te verbeteren tijdens de transitieperiode rond het pensioen, waarin oudere volwassenen hun dagelijkse activiteiten al moeten herstructureren. Het is namelijk gebleken dat dieetinterventies bij volwassenen in de pensioengerechtigde leeftijd vaak zowel op korte als op lange termijn efficiënt zijn. Met de huidige levensverwachting biedt het aannemen van een gezonde levensstijl rond de pensioengerechtigde leeftijd bovendien voldoende tijd om ongezonde veroudering en afhankelijkheid op latere leeftijd voor een aanzienlijke periode te voorkomen.

The SO-NUTS project is funded by JPI HDHL, the funding agencies supporting this work are: the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), French national Research Agency (ANR), Federal Ministry of Education, Science and Research represented by the Austrian Research Promotion Agency (BMBWF represented by FFG), Spanish State Research Agency (AEI: PCI2020-120683-2), Ministry of Education, Youth and Sports Department of Research and Development (MSMT). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the ERA-NET Cofund action N° 727565.