Dr. Ir Josje Schoufour

Dr. Ir Josje Schoufour

Project leader and leader of WP6

Josje is senior onderzoeker bij Urban Vitality, waar ze werkt aan het SPRONG project Mensen in Beweging. In dit project kijken de onderzoekers naar gezonde voeding en beweging voor kwetsbare groepen in combinatie met duurzame gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technologie.

Dr. Josje Schoufour is projectleider van het SO-NUTS project, en WP leider van WP6. Dr. Schoufour heeft een achtergrond in voeding, lichaamsbeweging en kwetsbaarheid. Op dit moment richt haar onderzoek zich vooral op het stimuleren van gezond ouder worden met behulp van voeding, lichaamsbeweging en creatieve technologie.