SO-NUTS deelnemende partners

Hogeschool van Amsterdam

Erasmus Medical Center

Medical University of Graz

Charles University

Université Clermont Auvergne

Hospital Universitario Ramón y Cajal

The European Federation of the Associations of Dietitians

University of Trieste

Hogeschool van Amsterdam

Toekomstige professionals worden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) opgeleid in uiteenlopende onderwerpen en disciplines van het hoger onderwijs. De HvA stelt studenten, docenten en onderzoekers in staat om baanbrekende, waardevolle kennis en innovaties te creëren door onze uitgesproken concentratie op toegepaste wetenschappen. Onze studenten en docenten gebruiken de stad als hun klaslokaal en werken nauw samen met een breed scala aan bedrijven, organisaties en sectoren om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de problemen waar onze stad voor staat. Prof. Dr. Peter Weijs is het hoofd van de onderzoeksgroep Voeding en Bewegen. Deze afdeling heeft een lange geschiedenis in het uitvoeren van goed ontworpen voedings- en bewegingsstudies.

Peter Weijs

Peter Weijs

HvA

Josje Schoufour

Josje Schoufour

HvA / AUoAS

Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch

HvA / AUoAS

Bart Visser

Bart Visser

HvA / AUoAS

Sumit Mehra

Sumit Mehra

HvA / AUoAS

Joey van der Bie

Joey van der Bie

HvA / AUoAS

Sergio Bondietti

Sergio Bondietti

HvA / AUoAS

Michel Oey

Michel Oey

HvA / AUoAS

Stephanie Kramer

Stephanie Kramer

HvA / AUoAS

Erasmus Medical Center

Dit is het Erasmus MC. Wij – medewerkers, vrijwilligers en studenten – werken vol overgave en passie aan alles waar het Erasmus MC voor staat. Wij streven naar toponderwijs dat onderscheidend is, relevant voor de zorg en gezondheid van vandaag en aantrekkelijk voor ambitieuze, leergierige en intelligente studenten.
Bij Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam staat de onderzoeksgroep Nutrition & Lifestyle Epidemiology onder leiding van Trudy Voortman, PhD. Zij onderzoekt hoe voeding en leefstijl de gezondheid van de bevolking beïnvloeden tijdens verschillende levensfasen, zoals zwangerschap, babytijd, adolescentie, menopauze en ouderdom.

Trudy Voortman

Trudy Voortman

Erasmus MC

Marinka Steur

Marinka Steur

Erasmus MC

Medical University of Graz

De Medische Universiteit van Graz, opgericht in 2004, werd een eigen instelling nadat zij in 1863 deel uitmaakte van de Universiteit van Graz. Geïnspireerd door het motto “Pioneering minds – caring for patients’ health and well-being” rust de universiteit op drie pijlers:

  • Toekomstgericht en innovatief onderwijs
  • Competitief en internationaal genetwerkt speerpuntonderzoek
  • Gepersonaliseerde patiëntenzorg

Het team van Graz, onder leiding van Dr. Doris Eglseer, is voornamelijk betrokken bij werkpakketten die zullen resulteren in een brede kennisbasis die op zijn beurt waarschijnlijk de basis zal vormen voor de oplossing/interventie die in het SO-NUTS-project zal worden ontwikkeld.

Doris Eglseer

Doris Eglseer

Medical University of Graz

Silvia Bauer

Silvia Bauer

Medical University of Graz

Lea Reiter

Lea Reiter

Medical University of Graz

Charles University

De Charles University is een van de oudste universiteiten van Europa en wordt beschouwd als een van de beste onderzoeksuniversiteiten ter wereld. Onze connecties in het buitenland spelen een grote rol bij de internationale profilering van de universiteit. De eerste faculteit geneeskunde CUNI is de nationale toporganisatie voor medisch onderzoek en heeft met succes deelgenomen aan talrijke door de Europese Commissie gefinancierde projecten. Om de ouderenzorg te integreren en te verbeteren via een persoonsgebonden (gepersonaliseerde) aanpak, werkt het departement Geriatrie aan een breed scala van geriatrische en algemene verouderingsonderzoeksthema’s, waaronder, maar niet beperkt tot, klinische geriatrie ( broosheid, sarcopenie), gezond ouder worden en onderzoek naar gezondheidssystemen.

Eva Topinkova

Eva Topinkova

Charles University

Tereza Vagnerova

Tereza Vagnerova

Charles University

Université Clermont Auvergne

De Universiteit van Clermont Auvergne werd opgericht op 1 januari 2017. Deze beslissing was het resultaat van een proces van reflectie sinds 2012 over hoe de site het best kon worden gestructureerd om optimaal gebruik te maken van het nieuwe kader dat werd ingevoerd door de wet op het hoger onderwijs en onderzoek van 2013. De inzet is hoog. De universiteit neemt doelbewust deel aan nationale en internationale netwerken voor de productie en verspreiding van kennis, maar draagt ook bij aan het ecosysteem in Auvergne, samen met regionale sociaaleconomische spelers en lokale overheden; het doel van deze nieuwe universiteit is een drijvende kracht te zijn voor de ontwikkeling van hoger onderwijs en onderzoek in Auvergne, ten behoeve van de gebruikers en alle spelers in de regio, en haar kwaliteit, invloed en aantrekkingskracht verder te vergroten.

Yves Boirie

Yves Boirie

Université Clermont Auvergne

Alexandre Pinel

Alexandre Pinel

Université Clermont Auvergne

Elizabeth Benz

Elizabeth Benz

Université Clermont Auvergne

Frederic Capel

Frederic Capel

Université Clermont Auvergne

Hospital Universitario Ramón y Cajal (IRYCIS)

Het Universitair Ziekenhuis Ramón y Cajal is een openbaar centrum dat afhankelijk is van het Regionale Ministerie van Volksgezondheid van de Gemeenschap Madrid en maakt deel uit van de Gezondheidsdienst van Madrid -SERMAS-. Sinds de oprichting in 1977 streeft IRYCIS ernaar haar cliënten een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Dit gezondheidscentrum cultiveert de drie aspecten van een ziekenhuis van zijn categorie: zorg, onderwijs en onderzoek. De geriatrische afdeling van het ziekenhuis Ramón y Cajal en het onderzoeksinstituut (IRYCIS) hebben een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van de meest gebruikte definitie van sarcopenie en bij het verkrijgen van inzicht in de interventies die kunnen helpen bij de preventie en behandeling van sarcopenie.

Alfonso Cruz Jentoft

Alfonso Cruz Jentoft

IRYCIS

Paula Collazo Castineira

Paula Collazo Castineira

IRYCIS

Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso

Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso

IRYCIS

The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)

De Europese Federatie van Verenigingen van Diëtisten (EFAD) werd opgericht in 1978. De doelstellingen van de EFAD zijn het bevorderen van de ontwikkeling van het beroep van diëtist, het ontwikkelen van diëtetiek op wetenschappelijk en professioneel niveau in het gemeenschappelijk belang van de aangesloten verenigingen, het vergemakkelijken van de communicatie tussen nationale diëtistenverenigingen en andere organisaties, en het bevorderen van een betere voedingssituatie voor de bevolking van de lidstaten van Europa. In 2020 telt de EFAD 33 leden van nationale diëtistenverenigingen, die meer dan 35.000 diëtisten in 28 Europese landen vertegenwoordigen, en 40 geassocieerde onderwijsleden, die nog eens twee EU-landen bestrijken.

Katarzyna Janiszewska

Katarzyna Janiszewska

EFAD

Amalia Tsagari

Amalia Tsagari

EFAD

University of Trieste

De Universiteit van Triëst wil een actieve speler zijn op het Europese toneel door middel van een uitstekend onderwijssysteem, om zo bij te dragen aan een beter opgeleide, innovatieve, samenhangende en duurzame samenleving. Onze academische activiteit moet gericht zijn op de overdracht van een grote bijdrage aan kennis, om jonge generaties de juiste vaardigheden te verschaffen voor een breed overzicht en echte innovatie door middel van een cultureel proces van kennisintegratie. Wij willen de Universiteit van Triëst tot de beste Italiaanse en Europese universiteiten laten behoren door de onderlinge banden tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht te versterken.

Rocco Barazzoni

Rocco Barazzoni

University of Trieste