Waarom is dit belangrijk?

Om het toenemende probleem van sarcopenie, obesitas en sarcopene obesitas bij ouderen aan te pakken, is het onze visie om normen vast te stellen voor het definiëren en screenen van sarcopene obesitas, om innovatieve strategieën te ontwikkelen ter preventie van overgewicht, sarcopenie, obesitas en sarcopene obesitas, en om deze innovatieve strategieën te evalueren en in de praktijk toe te passen.

Wij richten ons op gepensioneerden, een steeds groter wordende populatie met een hoog risico op toename van vetmassa en verlies van spiermassa. Na hun pensionering kunnen personen meer vrije tijd doorbrengen met slechte eetgewoonten en een inactieve levensstijl leiden. Dit leidt tot een versnelling van het lopende proces van leeftijdsgebonden toename van vetmassa en verlies van spiermassa, waardoor een hoog risico ontstaat op het ontwikkelen van obesitas, sarcopenie en sarcopene obesitas. Tussen 65 en 70 jaar kan de gewichtstoename dramatisch zijn zonder aanpassing. Op dit moment is er een gebrek aan effectieve duurzame interventies die zich richten op pensionering als een belangrijk keerpunt om zowel voeding als lichaamsbeweging te bevorderen.

Met het SO-NUTS-project gebruiken we deze kritieke overgangsperiode als een kans om gewoonten te vormen die tot op hoge leeftijd kunnen standhouden. Wij willen een e-gezondheidsprogramma ontwikkelen dat gemakkelijk door gezondheidsinstanties kan worden voorgesteld en betaalbaar is, met lage kosten voor individuen en gezondheidszorgstelsels. Wij richten ons op alle personen in Europa die met pensioen gaan of onlangs met pensioen zijn gegaan.

 

Wat is sarcopene obesitas?

Eenvoudig gezegd is sarcopene obesitas de toename van buitensporige hoeveelheden lichaamsvet (obesitas) met een gelijktijdig verlies van spiermassa, als gevolg van veroudering (sarcopenie). Los van elkaar kunnen zowel obesitas als sarcopenie al schadelijk zijn voor de gezondheid.

Enerzijds kan overgewicht symptomen veroorzaken zoals hoge bloeddruk en een algemene ontregeling van insuline, waardoor diabetes type 2 ontstaat. De toename van grote hoeveelheden gewicht gaat echter vaak ook gepaard met een noodzakelijke toename van spiermassa, om het lichaam te dragen. Sarcopenie daarentegen kan leiden tot ernstige mobiliteitsproblemen, een verhoogd risico op vallen en een beperkte onafhankelijkheid.

In combinatie vormt sarcopene obesitas een grote bedreiging voor de gezondheid van een ouder wordende bevolking. Bovendien neemt de dreiging van sarcopene obesitas voortdurend toe naarmate de gemiddelde levensduur wordt verlengd en de demografische groep gepensioneerden nog groter wordt.

De twee factoren die een enorme bijdrage leveren aan het veroorzaken van obesitas, sarcopenie en sarcopene obesitas zijn slechte voeding en een sedentaire levensstijl. Door deze factoren aan te pakken, creëert SO-NUTS innovatieve leefstijlinterventies die sarcopene obesitas helpen voorkomen.