Dr. Eva Topinkova

Dr. Eva Topinkova

Professor Eva Topinkova is een vooraanstaand nationaal expert in geriatrische geneeskunde met ervaring in klinisch geneesmiddelenonderzoek, observationele en RCT’s en het uitvoeren van door de EG gefinancierde projecten met bijzondere ervaring in multimodale interventies en zorgpaden. Momenteel is zij de nationale coördinator in het AD HOC project.

Professor Topinková werd voorgedragen als nationale deskundige voor het Vijfde Kaderprogramma van de Europese Commissie, Onderzoek en Technologische Ontwikkeling, Kernactiviteit “Ouderdom en Handicap”, en dient als deskundige beoordelaar voor onderzoeksprojecten van de Europese Commissie.